Wojewódzka Konwencja WyborczaW Rzeszowie w niedzielę 16 marca odbyła się Wojewódzka Konwencja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego, która zatwierdziła podkarpack± listę PSL. Liderem listy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na li¶cie znajduj± się także podkarpaccy Posłowie, przedstawiciele administracji rz±dowej w województwie i samorz±dowcy.


Na li¶cie podkarpackiej znaleĽli się także:
2. Mieczysław Kasprzak- Poseł na Sejm RP, były wiceminister gospodarki, były starosta jarosławski.
3. Alicja Wosik- wicewojewoda podkarpacki, wcze¶niej wiceburmistrz Zagórza, długoletni dziennikarz TVP Rzeszów.
4. Stanisław Bartman- radny Samorz±du Województwa, rolnik, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.
5. Justyna Piekut- Prezes Zwi±zku Młodzieży Wiejskiej w województwie podkarpackim i sekretarz Zarz±du Krajowego ZMW.
6. Dariusz Dziadzio- Poseł na Sejm RP.
7. Ewa Białek- dyrektor NZOZ Prow-Med w Nowej Dębie, wykształcenia pielęgniarka.
8. Wiesław Rygiel- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, były Poseł oraz starosta ropczycko-sędziszowski.
9. Magdalena Andrzejak-Klecha- Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie.
10. Marek Owsiany- radny powiatu brzozowskiego, z-ca dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie.

  

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara